Welke mogelijkheden zijn er?

Privéles

Een privéles kan van alles zijn, bijvoorbeeld het correct aanleren van een “Zit”, een “Af”, maar ook het “Hier komen”, een “Kijk eens” of een “Touch”. Afhankelijk van de leersnelheid van hond & eigenaar wordt gekeken naar het tempo van de les(sen) en de invulling ervan. Indien het een privéles is als gevolg van begeleiding bij een gedragsprobleem, wordt er nog meer op maat gewerkt.

Sessie begeleiding

Indien ik word gevraagd bij een gedragsprobleem, is deze manier van begeleiding de meest voorkomende. Hierin gaan we, na een uitgebreid gesprek, samen op zoek naar de onderliggende emotie en motivatie van de hond alsmede de eigenaar. Dit zijn intensieve sessies, waarbij een totaalbeeld gevormd wordt en samen met de eigenaar naar een passende oplossing wordt toegewerkt.

Een begeleidingssessie komt ook voor tijdens een herplaatsingstraject. Afhankelijk van de fase waarin het traject zich bevindt, bijvoorbeeld tijdens de 1e, 2e of wellicht zelfs 3e kennismaking, begeleid ik de potentiële nieuwe eigenaar en/of de huidige eigenaar.

Sessie gedrag

Een gedragssessie komt voor wanneer ik word gevraagd om te helpen bij een ernstig gedragsprobleem, waarbij er al veel is geprobeerd. Ook hier gaan we, na een uitgebreid gesprek, samen op zoek naar de onderliggende emotie en motivatie van de hond als de eigenaar. Dit zijn echt intensieve sessies, waarbij een totaalbeeld gevormd wordt en samen met de eigenaar naar een passende oplossing wordt gewerkt. Mocht blijken dat het noodzakelijk is om naar een ervaren en gediplomeerde gedragstherapeut met kennis van het ras door te verwijzen, dan zal ik dat tijdig aangeven.